10 λόγοι για τους οποίους χρειάζεστε μια digital marketing στρατηγική

10 λόγοι για τους οποίους χρειάζεστε μια digital marketing στρατηγική

Από πού πρέπει να ξεκινήσετε αν θέλετε να αναπτύξετε μια digital στρατηγική μάρκετινγκ; Η διαδικασία είναι απλή. Δεν χρειάζεται να καταρτίσετε μακροσκελείς εκθέσεις: η στρατηγική σας μπορεί να συνοψιστεί σε δύο ή τρεις σελίδες Α4, σε έναν πίνακα ο οποίος να συνδέει τις digital στρατηγικές μάρκετινγκ με S.M.A.R.T. (Specific -Meaningful -Action oriented-Realistic-Timely) στόχους. Αν και αυτό ακούγεται απλό, ωστόσο, πολλές επιχειρήσεις εξακολουθούν να μην έχουν τέτοιο πλάνο. Εσείς πότε όμως έχετε ανάγκη από μια ψηφιακή στρατηγική μάρκετινγκ; Είναι απαραίτητη εάν:

1. Δεν έχετε σαφή κατεύθυνση

Οι εταιρείες που έχουν προχωρήσει στην κατασκευή της ιστοσελίδας ή του eshop τους και δεν διαθέτουν digital στρατηγική μάρκετινγκ, δεν έχουν σαφείς στρατηγικούς στόχους για το τι θέλουν να επιτύχουν διαδικτυακά (on line) όσον αφορά την απόκτηση νέων πελατών ή την οικοδόμηση στενότερων σχέσεων με τους ήδη υπάρχοντες. Και αν δεν έχετε σαφείς στόχους είναι πιθανό να μη διαθέσετε αρκετούς πόρους για την επίτευξη αυτών και τέλος να μην είστε σε θέση να αξιολογήσετε μέσω analytics την επίτευξή τους.

2. Δε γνωρίζετε το μερίδιό σας στη διαδικτυακή αγορά

Αν δεν είστε εξοικειωμένοι με το χώρο της διαδικτυακής αγοράς είναι πιθανό να υποτιμήσετε τη ζήτηση των πελατών για διαδικτυακές υπηρεσίες. Επιπλέον, αν δεν γνωρίσετε τη διαδικτυακή αγορά δε θα έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε για τη δυναμική της, τους διαφορετικούς τύπους προφίλ των πελατών σας και τη συμπεριφορά τους, τις ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και τις νέες προτάσεις και επιλογές για marketing communications.

3. Οι υφιστάμενες και οι start-up ανταγωνιστικές επιχειρήσεις κερδίζουν μερίδιο αγοράς

Αν δεν διαθέσετε επαρκείς πόρους για digital marketing ή χρησιμοποιείτε μια ad-hoc προσέγγιση χωρίς σαφώς προκαθορισμένες στρατηγικές, τότε οι ανταγωνιστές σας είναι πολύ πιθανό ότι θα πάρουν όλο το μερίδιο της «ψηφιακής» πίτας!

4. Δεν έχετε αξιόλογες on line προτάσεις στην ιστοσελίδα ή το eshop σας

Μια σαφώς καθορισμένη on line πρόταση για τους πελάτες σας, θα σας βοηθήσει να διαφοροποιήσετε τις υπηρεσίες σας, να διατηρήσετε το ήδη υπάρχον πελατολόγιό σας και να ανοιχτείτε σε νέες αγορές.

5. Δε γνωρίζετε αρκούντως τους on line τους πελάτες σας

Λέγεται ότι «τα ψηφιακά εργαλεία αποτελούν απόλυτο μέσο για τις μετρήσεις». Αλλά το Google Analytics και άλλα παρόμοια εργαλεία σας ενημερώνουν μόνο για τα νούμερα και όχι για τις προτιμήσεις και τις εντυπώσεις των καταναλωτών ή των δυνητικών πελατών σας. Γι αυτό το λόγο θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε άλλες μορφές εργαλείων όπως τα website user feedback tools για τον εντοπισμό και την ορθή αντιμετώπιση των αδύνατών σας σημείων.

6. Δεν είστε ενσωματωμένοι

Όλοι συμφωνούν ότι τo digital marketing λειτουργεί καλύτερα όταν δεν χρησιμοποιείται αυτοτελώς και μεμονωμένα, αλλά συνδυάζεται με τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης και τα κανάλια απόκρισης (response channels).

7. Δεν διαθέτετε αρκετό προσωπικό / προϋπολογισμό για το digital marketing

Αν υπάρχουν ανεπαρκείς πόροι και διατεθούν τόσο για το σχεδιασμό και την κατασκευή όσο και για την εκτέλεση του e-marketing, είναι πιθανό αυτή η έλλειψη να καταστήσει δύσκολο για την επιχείρησή σας να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στον ανταγωνισμό.

8. Σπαταλάτε χρόνο και χρήμα σε αλληλοεπικαλυπτόμενες εργασίες

Ακόμα και αν διαθέτετε επαρκείς πόρους μπορεί αυτοί να σπαταλούνται άδικα . Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε μεγαλύτερες εταιρείες όπου διάφορα τμήματα μάρκετινγκ αγοράζουν διαφορετικά εργαλεία ή χρησιμοποιούν διαφορετικούς διαφημιστές για την εκτέλεση παρόμοιων εργασιών e- μάρκετινγκ.

9. Δεν είστε αρκετά ευέλικτοι ώστε να ακολουθείτε ή να ξεπεράσετε τον ανταγωνισμό

Αν εξετάσετε τα κορυφαία on line brands, όπως η Amazon, η Dell, η Google, κτλ θα δείτε πόσο δυναμικά είναι. Δοκιμάζουν συνεχώς νέες προσεγγίσεις για να αποκτήσουν νέο πελατολόγιο ή να διατηρήσουν το ήδη υπάρχον.

10 Δεν στοχεύετε στη βελτιστοποίηση

Κάθε εταιρεία που διαθέτει δικτυακό τόπο, είτε είναι μια απλή ιστοσελίδα είτε ένα eshop θα πρέπει χρησιμοποιεί analytics. Εντούτοις, πολλά υψηλόβαθμα στελέχη δεν φροντίζουν ώστε οι ομάδες τους να κάνουν ορθή χρήση των εργαλείων αυτών. Όταν μια στρατηγική μάρκετινγκ σας επιτρέπει να αποκομίσετε οφέλη, τότε θα πρέπει να φροντίζετε για την εξέλιξη και τη συνεχή βελτίωση των βασικών πτυχών αυτής, όπως για παράδειγμα, το search marketing , το email και το social media marketing.

Αυτά ήταν τα δέκα (10)βασικά προβλήματα που μπορούν να αποφευχθούν με μια ορθά μελετημένη digital marketing στρατηγική!

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *