Περιλαμβάνονται όλες οι υπηρεσίες που χρειάζεται μια ιστοσελίδα για να βρεθεί στην πρώτη σελίδα του Google βάσει λέξεων κλειδιών. Η υπηρεσία απευθύνεται σε επιχειρήσεις που στοχεύουν σε μεγάλη προσέλκυση πελατών. Η χρέωση της υπηρεσίας γίνεται ανά μήνα μέχρι την επίτευξη του στόχου σας.

Περιγραφή Προϊόντος

Θα πρέπει να γνωρίζεται ότι η βελτιστοποίηση SEO μιας ιστοσελίδας αποτελεί στρατηγική επιλογή και όχι επιχειρηματικό έξοδο για μια ακόμα προωθητική ενέργεια. Η υπηρεσία « Ολοκληρωμένη SEO Προώθηση Ιστοσελίδων » χωρίζεται σε δυο ενότητες. Η πρώτη είναι η ανάλυση της ιστοσελίδας μιας επιχείρησης σε θέματα  SEO και η δεύτερη η πραγματοποίηση βελτιώσεων τόσο στην ιδία την ιστοσελίδα (on page seo) όσο και εκτός ιστοσελίδας (off page seo). Η εργασίες ξεκινούν με τον ορισμό από τον πελάτη των λέξεων κλειδιών με τις οποίες θέλει να εμφανίζεται η επιχείρηση στην μηχανή αναζήτησης Google. Οι λέξεις κλειδιά μπορούν να είναι από 1 ως και 10. Θα πρέπει να αναφέρονται όσο πιο συγκεκριμένα γίνεται στο αντικείμενο που στοχεύει η επιχείρηση. Η χρέωση για την υπηρεσία γίνεται σε μηνιαία βάση καθώς οι εργασίες βελτιστοποίησης SEO είναι συνεχείς και ολοκληρώνονται μόνο όταν η ιστοσελίδα του πελάτη εμφανιστεί στην πρώτη ή δεύτερη σελίδα αποτελεσμάτων της μηχανής αναζήτησης Google, βάση των λέξεων κλειδιών που έχει ορίσει. Όλοι οι παρακάτω παράγοντες επηρεάζουν την θέση μιας ιστοσελίδας στην σελίδα αποτελεσμάτων του Google.

Ανάλυση Εργασιών

Στην ιστοσελίδα της επιχείρησης (On-Page SEO)

 • Title (Τίτλος Ιστοσελίδας)
 • Title Tags (Τίτλοι Άρθρων & Σελίδων)
 • Meta Descriptions (Ειδικευμένες περιγραφές)
 • Meta Keywords (Ειδικευμένες λέξεις κλειδιά)
 • Image Tags (Τίτλοι εικόνων)
 • Content (Περιεχόμενο ιστοσελίδας)
 • Blog (Ιστολόγιο ειδήσεων)
 • Robots.txt
 • Sitemap.xml
 • Website Speed (Ταχύτητα φόρτωσης)
 • H1, H2, H3, H4, H5 Titles (Μεγέθη επικεφαλίδων κειμένων)

Εκτός Ιστοσελίδας Επιχείρησης (Off-Page SEO)

 • Ρυθμίσεις Google Webmaster Tools
 • Ρυθμίσεις Bing Webmaster Tools
 • Structured Data Άρθρων
 • Rich Snippet Άρθρων
 • Δημιουργία Google Plus Business Page
 • Δημιουργία Google Plus Page Authorship
 • Δημιουργία Google Plus Post Authorship
 • Δημιουργία Social Signals

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι Ιστοσελίδας (Link Building)

Εγγραφή από MEDIAPlus+ άρθρων και περιγραφών σχετικά με το αντικείμενο της ιστοσελίδας του πελάτη και δημοσίευση τους σε άλλες ιστοσελίδες υψηλής αξίας (PR1-PR6) με ενσωματωμένες λέξεις κλειδιά τύπου anchor text. Οι δημοσιεύσεις θα παραπέμπουν στην ιστοσελίδα της επιχείρησης αυξάνοντας σημαντικά το SEO της ιστοσελίδας. Συγκεκριμένα τα άρθρα και οι περιγραφές θα δημοσιευθούν σε :

 • Ιστοσελίδες WEB 2.0
 • Ιστοσελίδες Press Release
 • Ιστοσελίδες Article Directories
 • Ιστοσελίδες RSS Feed
 • Ιστοσελίδες Wiki
 • Ιστοσελίδες Social Bookmarking
 • Ιστοσελίδες Social Networking
 • Ιστοσελίδες Document Sharing
 • Ιστοσελίδες Βιντεοπεριεχομένου
 • Online καταλόγους Ελλάδας & Εξωτερικού

Στατιστικά Στοιχεία & Αναφορές

 • Εβδομαδιαία στατιστικά θέσης ιστοσελίδας
 • Εβδομαδιαία στατιστικά εξωτερικών συνδέσμων ιστοσελίδας

Ο χρόνος που θα χρειαστεί για να εμφανιστεί η ιστοσελίδα σας στις πρώτες σελίδες αποτελεσμάτων του Google εξαρτάτε από τον ανταγωνισμό στις λέξεις κλειδιά που στοχεύει η επιχείρηση. Ιστοσελίδες με μικρό ανταγωνισμό μπορούν να εμφανιστούν στις πρώτες σελίδες του Google σε λιγότερο από 90 ημέρες ενώ ιστοσελίδες με μεγαλύτερο ανταγωνισμό μπορεί να χρειαστούν έως και 6 μήνες.

Σημείωση: Όταν η ιστοσελίδα σας αρχίσει να εμφανίζεται στην επιθυμητή θέση βάσει των λέξεων κλειδιών της επιλογής σας τότε μπορείτε να διακόψετε την παροχή της υπηρεσία επικοινωνώντας μαζί μας. Η μηναία χρέωση της υπηρεσία σας δίνει ακόμα την ευελιξία να διακόψετε την παροχή της υπηρεσίας για οποιοδήποτε άλλο λόγο.